"Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesi"nde; "SCI-E (A-Sınıfı), SCI kapsamındaki dergiler ile “Journal Citation Report (JCR) – Science Edition” listesinde olup SCI’da yer almayan dergilerin, her konu başlığında (category) “5 yıllık etki faktörüne” (5-year impact factor) göre sıralanmasında üst %50 içinde kalan dergileri kapsar. Listedeki geri kalan dergiler ise SCI-E (B-Sınıfı) kategorisini oluşturur. SCI-E (A-Sınıfı) ve SCI-E (B-Sınıfı) dergi listeleri güncel SCI, SCI-E ve JCR etki faktörleri temel alınarak Rektörlükçe her yıl güncellenir ve ilan edilir." denilmektedir.

Bu kapsamda SCI-E (A-Sınıfı) tüm dergi listesini aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz. SCI-E kapsamında olup da SCI-E (A-Sınıfı) olmayan tüm dergiler SCI-E (B-Sınıfı) olarak değerlendirilir.

SCI-E (A-Sınıfı) Dergi Listesi