Başlangıç ve Bitiş Tarihi
23.09.2019- 23.09.2019
Başlangıç ve Bitiş Saati
08:00 - 17:00
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
Öğretim Görevlisi Giriş Sınavı (Konya Bölge İdare Mahkemesi 3. İdare Dava Dairesinin 27.06.2019 tarihli ve 2019/224 E., 2019/1020 K. nolu Kararı uyarınca)