Başlangıç ve Bitiş Tarihi
14.06.2019- 28.06.2019
Başlangıç ve Bitiş Saati
08:00 - 17:00
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
10.05.2019 Tarihli Üniversitemiz Akademik Personel Alım İlanı Giriş Sınavı ve Değerlendirme Sonuçları


YADYO Giriş Sınavı ve Değerlendirme Sonuçları
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı Giriş Sınavı ve Değerlendirme Sonuçları
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Yapı Bilgisi Anabilim Dalı Giriş Sınavı ve Değerlendirme Sonuçları
Kazanan Adaylara Ayrıca Bir Duyuru Yapılmayacak Olup Bu Sayfada Yapılan Duyuru Tebligat Niteliğindedir

Kazanan adayların aşağıda yazılı belgeleri hazırlayarak 28 Haziran 2019 Cuma tarihine kadar atandıkları birimlere teslim etmeleri gerekmektedir.

1- Aslı veya kurum tasdikli öğrenim belgesi (lisans, yüksek lisans, doktora)
2- Sağlık kurulu raporu (tam teşekküllü devlet hastanesi ) (naklen geleceklerden istenmez)
3- Sabıka kayıt belgesi (naklen geleceklerden istenmez)
4- Askerlik durum belgesi (naklen geleceklerden istenmez)
5- İkametgah belgesi (naklen geleceklerden istenmez)
6- Nüfus Cüzdan fotokopisi
7-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formu (3 adet)
8- Fotoğraf (6 adet)
9- Orta öğrenimde hazırlık okunmuş ise bunu gösterir onaylı belge (naklen geleceklerden istenmez)
10- Şu an bir kamu kurumunda çalışmakta olup naklen atanacaklar için onaylı hizmet cetveli (ilk defa atanacaklar için istenmez)