Başlangıç ve Bitiş Tarihi
22.01.2019- 22.01.2019
Başlangıç ve Bitiş Saati
08:00 - 17:00
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
(Güncellendi) 30.12.2018 Tarihli Üniversitemiz Akademik Personel Alım İlanı Giriş Sınavı ve Değerlendirme SonuçlarıHavacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi- Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü- Havacılık ve Uzay Mühendisliği Anabilim Dalı


İşletme Fakültesi-İşletme Bölümü-Muhasebe Anabilim Dalı
İşletme Fakültesi-İşletme Bölümü-Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı
İşletme Fakültesi-Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü- Bilişim Teknolojileri Anabilim Dalı
İşletme Fakültesi-Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü- Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı


Mimarlık ve Tasarım Fakültesi-Mimarlık Bölümü-Restorasyon Anabilim Dalı
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi-Mimarlık Bölümü-Yapı Bilgisi Anabilim Dalı


Mühendislik Fakültesi-Bilgisayar Mühendisliği Bölümü-Bilgisayar Mühendisliği Kuramsal Temeller Anabilim Dalı
Mühendislik Fakültesi-Bilgisayar Mühendisliği Bölümü-Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı
Mühendislik Fakültesi-Biyomühendislik Bölümü-Genetik ve Moleküler Mühendisliği Anabilim Dalı
Mühendislik Fakültesi-Biyomühendislik Bölümü-Hücre ve Doku Mühendisliği Anabilim Dalı
Mühendislik Fakültesi-Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü-Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı
Mühendislik Fakültesi-Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü-Telekomünikasyon Anabilim Dalı
Mühendislik Fakültesi-Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü-Konvansiyonel Enerji Anabilim Dalı
Mühendislik Fakültesi-Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü-Enerji Depolama Teknolojileri Anabilim Dalı
Mühendislik Fakültesi-Makine Mühendisliği Bölümü-Otomotiv Anabilim Dalı
Mühendislik Fakültesi-Otomotiv Mühendisliği Bölümü-Taşıt Elektrik Elektroniği Anabilim Dalı


Siyasal Bilgiler Fakültesi-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü-Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı


(Güncellendi) Yabancı Diller Yüksekokulu-Yabancı Diller Bölümü-Yabancı Diller Anabilim Dalı


Rektörlük-İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi


Rektörlük-Bilgi İşlem Daire BaşkanlığıKazanan Adaylara Ayrıca Bir Duyuru Yapılmayacak Olup Bu Sayfada Yapılan Duyuru Tebligat Niteliğindedir

Kazanan adayların aşağıda yazılı belgeleri hazırlayarak 08 Şubat 2019 Cuma tarihine kadar atandıkları birimlere teslim etmeleri gerekmektedir.

1- Aslı veya kurum tasdikli öğrenim belgesi (lisans, yüksek lisans, doktora)
2- Sağlık kurulu raporu (tam teşekküllü devlet hastanesi ya da özel hastane) (naklen geleceklerden istenmez)
3- Sabıka kayıt belgesi (naklen geleceklerden istenmez)
4- Askerlik durum belgesi (naklen geleceklerden istenmez)
5- İkametgah belgesi (naklen geleceklerden istenmez)
6- Nüfus Cüzdan fotokopisi
7-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (3 adet)
8- Fotoğraf (6 adet)
9- Ortaöğrenimde hazırlık okunmuş ise bunu gösterir onaylı belge (naklen geleceklerden istenmez)
10- Şu an bir kamu kurumunda çalışmakta olup naklen atanacaklar için onaylı hizmet cetveli (ilk defa atanacaklar için istenmez)