Başlangıç ve Bitiş Tarihi
27.08.2018- 06.09.2018
Başlangıç ve Bitiş Saati
08:00 - 17:00
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
Üniversitemiz Gıda Mühendisliği Anabilim Dalına YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı Kapsamında Bursiyer Doktora Öğrencisi Alınacaktır

2018–2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında 100/2000 YÖK Doktora Bursları kapsamında Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim dalına Biyoteknoloji alanında çalışma yapmak üzere, bursiyer doktora öğrencileri alınacaktır. 100/2000 YÖK Doktora Burs Programına başvurabilmek için öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranacaktır:

1) T.C. vatandaşı olmak,
2) Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.
3) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.
4) Halen doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak,
5) Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin belirlediği aşağıda belirtilen kabul şartlarını taşıyor olmak,
- İlgili Fakültelerin Gıda Mühendisliği Lisans veya Yüksek Lisans programından mezun olmak,
- ALES sınavından 55 puan almış olmak,
- YDS sınavından 55 puan veya ÖSYM Yabancı Dil Sınavlarının (YÖKDİL, TOEFL vb…) birinden eşdeğer puan almış olmak

100/2000 YÖK Doktora Burs Programı 2018-2019 Güz Dönemi Başvuru takvimi

27 Ağustos - 6 Eylül 2018
7 Eylül 2018
10 Eylül 2018
11-12 Eylül 2018
Başvuru
Sınav (10:00 yazılı; 13:30 mülakat)
Sınav sonuçlarının ilanı
Kesin kayıtlar

6) 657 sayılı Kanun kapsamında bir kadroda veya Devlet/Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak,
7) Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak.
8) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunmamak. Şartları taşıyan öğrenciler başvurularını, 27 Ağustos – 6 Eylül 2018 tarihlerinde Üniversitemizin Fen Bilimleri Enstitüsüne yapacaktır.   Yükseköğretim Kurulu tarafından Doktora programlarına kayıtlı öğrencilere verilecek burslara ilişkin usul ve esaslar için tıklayınız.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER
  1. - Aday tarafından doldurulacak başvuru formu,
  2. - Nüfus cüzdanının onaylı örneği,
  3. - Lisans ve Bilim uzmanlığı diplomasının onaylı örneği (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yüksek Öğretim Kurulunca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir),
  4. - Lisans ve Yüksek Lisans eğitimi sırasında aldığı notları ve ortalamasını gösteren belge (Transkript),
  5. - Halen tez aşamasına geçmeyen doktora öğrencileri için, 6111 sayılı yasada öngörülen azami süre sınırları içinde olduğunu gösteren detaylı öğrenci belgesi,
  6. - 2 adet fotoğraf,
  7. - ALES belgesi,
  8. - KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL veya ÖSYM tarafından belirlenen eşdeğer yabancı dil sınavlarının birinden alınan dil sınavı belgesi,


Başvuru Formu için Tıklayınız