Başlangıç ve Bitiş Tarihi
22.03.2018- 22.03.2018
Başlangıç ve Bitiş Saati
08:00 - 17:00
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SÖZLÜ SINAVI SONUCU LİSTESİ

Özel Güvenlik Personeli Listesi
Genel Temizlik ve Muhtelif Destek Hizmetleri Personeli ListesiSÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA ATANMADA İSTENİLECEK BELGELER

1-Dilekçe
2- Fotoğraf 6 adet (son altı ayda çekilmiş)
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4- Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ya da aslı gibidir onaylı örneği
5- Askerlik durum belgesi (E-Devletten alınabilir)
6-Sabıka Kaydı Belgesi (E-Devletten alınabilir)
7-İkametgah Belgesi (E-Devletten alınabilir)
8-Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü devlet hastanesinden)
9- Mal bildirim formu (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sitesinden alınabilir)
10-Aile Durum Bildirimi Formu
11-Sulh Sözleşmesi (Örnek-4)
12-Mahkeme onaylı feragat dilekçesi (Örnek-2)
13-İcra Müdürlüğü onaylı feragat dilekçesi (Örnek-3) ya da İcra Müdürlüğünden onaylı dosya kapama kararı (Sadece Üniversitemiz aleyhine olanlar için)
14-Özel Güvenlik personeli için; Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasının aslı gibidir onaylı fotokopisi ve Özel Güvenlik Kimlik Kartı aslı gibidir onaylı fotokopisi.

*-Belgeler en geç 28.03.2018 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar EBYS ve Evrak Hizmetleri Birimine teslim edilecektir.
**Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmaları işlemleri devam etmektedir. Bu nedenle; sınavda başarılı olup atamaya hak kazananlar ile kadroya atanıp işe başlayanlardan; güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olduğu değerlendirilenler, kadroya geçirilmez, geçirilmiş olanların ise iş sözleşmeleri ilgili mevzuatı uyarınca fesh edilir.
***-Evraklarını eksiksiz olarak teslim edenler Belirsiz Süreli İş Sözleşmelerini imzalayıp Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.
****-Bu duyuru ilgililere tebliğ niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.