Başlangıç ve Bitiş Tarihi
13.03.2018- 13.03.2018
Başlangıç ve Bitiş Saati
08:00 - 17:00
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sözlü Sınavı Duyurusu
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara göre Özel Güvenlik ile Genel Temizlik ve Muhtelif Destek Hizmetleri Personeli Sözlü Sınavı Duyurusu

Genel Temizlik ve Muhtelif Destek Hizmetleri Personeli Sınavı : 15.03.2018 Perşembe günü saat 09.00-12.00 ile 13.00-16.30 arasında,

Özel Güvenlik Personeli Sınavı: 19.03.2018 Pazartesi günü saat 09.00-12.00 ile 13.00-16.30 arasında yapılacaktır.

Yer: Rektörlük Eğitim Salonu

*-Adaylar başvuru listesindeki sıra numarasına göre sınava alınacaklardır.

**-Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından Kurumun resmi internet adresinde ilan edilir. İlan tebliğ yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.