Başlangıç ve Bitiş Tarihi
19.01.2018- 02.04.2018
Başlangıç ve Bitiş Saati
08:00 - 17:00
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilme Süreci
SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİRİLME SÜRECİ
İŞLEM SÜRE TARİH ARALIĞI
Başvuru 10 gün 02.01.2018 - 11.01.2018
Tespit Komisyonu İncelemesi ve Hak Sahiplerinin İlanı 40 gün 12.01.2018 - 20.02.2018
İlana İtiraz 3 gün 21.02.2018 - 23.02.2018
İtirazların İncelenmesi, Kesin Listenin İlanı 7 gün 24.02.2018 - 02.03.2018
Sınavın Gerçekleştirilmesi 20 gün 03.03.2018 - 22.03.2018
Sınav Kuruluna İtiraz 4 gün 23.03.2018 - 26.03.2018
İtirazların İncelenmesi Kesin Listenin İlanı 5 gün 27.03.2018 - 31.03.2018
Hak Sahiplerinin Topluca İşçi Kadrosuna Geçirilmesi İçin Son Gün 2.4.2018